RVA publiceert nieuwe spotlight en studie

17-07-2019

De RVA publiceert geregeld studies en beknopte ‘spotlights’ over een onderwerp gelinkt aan de activiteiten van de RVA. 

De RVA publiceert geregeld studies en beknopte ‘spotlights’ over een onderwerp gelinkt aan de activiteiten van de RVA. Deze keer een spotlight over de beslaglegging op werkloosheidsuitkeringen en een studie over de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

Beslaglegging op werkloosheidsuitkeringen

De RVA kan beslag leggen op een werkloosheidsuitkering, hetzij op vraag van de werkloze zelf (vrijwillig beslag), hetzij omdat het aan de werkloze opgelegd wordt door een gerechtelijke of administratieve procedure (gedwongen beslag).

In de spotlight wordt de evolutie beschreven van de beslagleggingen en de resultaten inzake beslaglegging voor de periode oktober 2017 tot september 2018.

De volledige spotlight: Beslaglegging op werkloosheidsuitkeringen.

De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen

In juni 2017 publiceerde de RVA een studie ‘Impact van de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen’. Die evaluatie ging over een van de belangrijkste aspecten van de hervorming van de wachtuitkering naar de inschakelingsuitkering, namelijk het feit dat het recht op die uitkeringen beperkt werd tot een periode van maximaal 36 maanden (voor samenwonende werklozen) of tot 36 maanden na de leeftijd van 30 jaar (voor de andere gezinscategorieën).

De publicatie van juni 2017 beperkte zich tot de resultaten voor het jaar 2015, het eerste jaar waarin er zich gevallen konden voordoen waarbij het einde van het recht bereikt werd. Omwille van die reden, alsook omwille van de belangrijke impact van deze hervorming op de betrokken populatie, stelt de RVA vast dat er ook na het verschijnen van de genoemde analyse nog steeds grote vraag is naar informatie over de later gelegen gevallen van einde recht. De nieuwe publicatie onderzoekt naar waar de personen uitstromen, die in 2017 aan het einde van hun recht op een inschakelingsuitkering zijn gekomen. Nieuw is dat we hierbij ook weer kunnen onderzoeken in hoeverre zij beroep doen op het OCMW voor een leefloon, dankzij nieuwe gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

De volledige studie: De beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen: aard van de uitstroom in 2017.