Onmogelijkheid om te werken door de aangekondigde hitte?

24-07-2019

Indien het door de aangekondigde hitte voor arbeiders onmogelijk is om hun werk aan te vatten,...

Indien het door de aangekondigde hitte voor arbeiders onmogelijk is om hun werk aan te vatten, kan de werkgever een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer indienen bij het werkloosheidsbureau van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is.

De directeur van dat bureau is bevoegd om een beslissing te nemen. Hij houdt hierbij rekening met de volgende gelijktijdig te vervullen voorwaarden:

  • Het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden. Ook zeer warm weer kan hieronder vallen;
  • De werkgever moet het slecht weer via elektronische weg tijdig melden aan de RVA (via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch);
  • De uitvoering van het werk moet volledig onmogelijk zijn. Wanneer de werkzaamheden door de hitte enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kan geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aangevraagd;
  • De tijdelijke werkloosheid moet betrekking hebben op een volledige arbeidsdag. Indien de arbeiders het werk na enkele uren moeten onderbreken, is geen tijdelijke werkloosheid mogelijk;
  • Er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen de hitte en de in uitvoering zijnde werken.

Voor meer uitleg over de te volgen procedure en formaliteiten, zie het infoblad E 26  - Tijdelijke werkloosheid slecht weer.