Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties - Aanvraag

06-08-2019

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit...

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties (werd op 22 juli 2019 gepubliceerd en is in werking getreden op 01.08.2019

Dit besluit voert in alle sectoren de mogelijkheid in om de onderbrekingsuitkeringen ook in geval van vermindering van de arbeidsprestaties te cumuleren met een bijkomende zelfstandige activiteit, op voorwaarde dat deze zelfstandige activiteit reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de 12 maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan:

  • gedurende maximum 24 maanden in geval van 1/2 vermindering;
  • gedurende maximum 60 maanden in geval van 1/5 of 1/10 vermindering.

Meer informatie over deze regeling vindt u in het infoblad T1 “De loopbaanonderbreking / het tijdskrediet / de thematische verloven en de cumulaties (activiteit - mandaat - pensioen - ...)”

Werknemers/personeelsleden/ambtenaren die in halftijds of 1/5 tijdskrediet/loopbaanonderbreking of in halftijds of 1/5 ouderschapsverlof zijn zonder uitkeringen omdat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen vanaf 01.08.2019 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen. Ze moeten namelijk voldoen aan de voorwaarden uit het koninklijk besluit van 18 juli 2019 en deel I van het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend indienen bij het plaatselijk kantoor van de RVA binnen de termijn van 2 maanden.

Wanneer deel I van het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend verzonden wordt na die termijn, gaat het recht op uitkeringen slechts in de dag van de verzending ervan.