Een 5-sterrenorganisatie

07-11-2019

In de voorbije maand september hebben 4 externe assessoren van EFQM een week bij de RVA doorgebracht om een gedetailleerde evaluatie van onze organisatie uit te voeren. Ze hadden een ontmoeting met directeurs, medewerkers en experts, stelden veel vragen en vroegen naar concrete resultaten. Tijd voor feedback! ...

Eerste resultaten van het externe EFQM-assessment

In de voorbije maand september hebben 4 externe assessoren van EFQM een week bij de RVA doorgebracht om een gedetailleerde evaluatie van onze organisatie uit te voeren. Ze hadden een ontmoeting met directeurs, medewerkers en experts, stelden veel vragen en vroegen naar concrete resultaten. Tijd voor feedback!

Het goede nieuws: de assessoren hebben de uitstekende resultaten van de RVA bevestigd door voor de 4de opeenvolgende keer het label "Recognised for Excellence 5 stars" toe te kennen. Dit is het hoogste niveau dat aan een organisatie kan worden toegekend in het kader van een nationale evaluatie. De resultaten van dit jaar zijn verder verbeterd ten opzichte van eerdere evaluaties in 2009, 2014 en 2016.

Achter deze 5 sterren zit een zeer compleet feedbackrapport. Voor elk EFQM-criterium hebben de assessoren een aantal positieve punten geïdentificeerd, die reeds aanwezig zijn in onze organisatie, maar ook een aantal gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Deze verbeterpunten werden voorgesteld aan de deelnemers van het strategisch herfstseminarie dat van 7 tot 9 oktober in Walcourt werd gehouden. Er zijn prioritaire domeinen vastgesteld die de komende twee jaar voor verbetering vatbaar zijn. De volgende 5 domeinen werden het vaakst genoemd:

  • Een betere inschatting maken van de middelen die nodig zijn om de gestelde doelen (projecten, ICT-ontwikkelingen, enz.) te bereiken;
  • De behoeften van gebruikers (intern en extern) centraal zetten bij IT-ontwikkelingen;
  • De infobesitas verminderen (te veel informatie, te veel kanalen...);
  • Ambitieuzer zijn wat het milieu betreft;
  • De enquêtes herzien die peilen naar de tevredenheid van het personeel.

Dit zijn de eerste pistes. De dienst Organisatieontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een concreet actieplan op basis van het feedbackrapport van de assessoren. Wij houden u op de hoogte zodra dat klaar is!