Thematische verloven - privésector - verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen

31-12-2019

In toepassing van het koninklijk besluit van 28.05.2019 (BS 24.06.2019 – IW 01.01.2020) worden de onderbrekingsuitkeringen voor de thematisch verloven verhoogd met 4,5% voor de alleenstaande werknemers die een eenoudergezin vormen.

In toepassing van het koninklijk besluit van 28.05.2019 (BS 24.06.2019 – IW 01.01.2020) worden de onderbrekingsuitkeringen voor de thematisch verloven verhoogd met 4,5% voor de alleenstaande werknemers die een eenoudergezin vormen.

Die verhoging geldt voor de werknemers uit de privésector, ongeacht hun leeftijd, die hun prestaties volledig onderbreken of ze verminderen tot een halftijdse of met 1/5 in het kader van thematisch verlof om te zorgen voor een kind (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof). De onderbrekingsuitkering voor het 1/10 ouderschapsverlof wordt niet verhoogd.

Om die verhoging te verkrijgen, moeten de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

  • De werknemer moet uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste;
  • De werknemer moet ouder zijn in de eerste graad van het kind met wie hij samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding van het kind met wie hij samenwoont;
  • Het kind moet:
    • jonger dan 12 jaar zijn in geval van ouderschapsverlof;
    • jonger dan 18 jaar zijn voor een verlof voor medische bijstand of palliatief verlof.

> NB: de leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

De werknemers die aan de voorwaarden voldoen zullen automatisch de verhoging van 4,5% ontvangen.

De nieuwe bedragen zijn beschikbaar in de rubriek "Barema's" op de website.