De RVA vs. COVID-19

30-04-2020

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening speelt, samen met de uitbetalingsinstellingen, een cruciale rol bij het bieden van een sociale bescherming tijdens de coronacrisis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening speelt, samen met de uitbetalingsinstellingen, een cruciale rol bij het bieden van een sociale bescherming tijdens de coronacrisis. In overleg tussen de minister van Werk, de RVA en zijn partners, werd beslist om de procedures zo veel mogelijk te vereenvoudigen om alle tijdelijk werklozen tijdig te kunnen betalen. Nog nooit ging men zo ver in de vereenvoudiging: 1 formulier – de C3.2-Werknemer-corona met twee vragen voor de werknemer in plaats van 3 formulieren (C1, C3.2 aanvraag en C3.2 controlekaart) met tientallen vragen. 1 elektronisch formulier voor de werkgever, de ASR 5, in plaats van 4 formulieren (kennisgeving aan de RVA, validatieregister, ASR 2 en ASR 5). Er werd bovendien beslist dat de uitbetalingsinstellingen mochten betalen en dat ze daarvoor niet moesten wachten op de beslissing van de RVA.

Enkele cijfers

Door zijn centrale rol bij het toekennen van tijdelijke werkloosheid, stelde de RVA alle regels en procedures op in overleg met de partners en de beleidscel van de minister van Werk. Er vonden heel wat werkgevers en werknemers hun weg naar de informatie die de RVA de afgelopen weken ter beschikking stelde op zijn website. In maart 2020 werd de RVA-website 1.559.672 keer bezocht, tegenover 350.000 keer in een normale maand. Het aantal telefonische oproepen steeg op jaarbasis met 132%, van 53.888 oproepen in maart 2019 naar 125.000 oproepen in maart 2020.

Het mag niet verwonderen dat ook het aantal werknemers dat een aanvraag deed voor een uitkering tijdelijke werkloosheid alle records brak de afgelopen periode. In maart 2020 telde de RVA 560.974 betalingen (*), tegenover 151.052 in maart 2019.

Tijdens heel deze uitdaging is de RVA zijn dienstverlening blijven garanderen aan een niet te onderschatten aantal van 800.000 andere maandelijkse uitkeringstrekkers met werkloosheids- of onderbrekingsuitkeringen.

Aantal telefonische oproepen 125.000 Aantal mails 29.078 Aantal bezoekers website 1.559.672 Aantal betalingen Tijdelijke werkloosheid 560.974

(*) Aangezien de betaalstatistieken van de RVA de tiende kalenderdag van de maand worden afgesloten, bevatten deze statistieken nog niet de talrijke betalingen die de uitbetalingsinstellingen na Pasen nog dagelijks hebben verricht. Deze betalingen zullen geregistreerd worden bij de maand april. Rekening houdende met de beschikbare gegevens, wordt het totale aantal betalingen voor de refertemaand maart geraamd op iets meer dan 900.000 personen.