Tijdskrediet landingsbaan – Reglementaire wijziging vanaf 01.01.2021 voor de werknemers van 55 tot en met 59 jaar

31-12-2020

In de privésector hadden de werknemers van 55 tot en met 59 jaar in 2019 en 2020 de mogelijkheid ...

In de privésector hadden de werknemers van 55 tot en met 59 jaar in 2019 en 2020 de mogelijkheid om een tijdskrediet landingsbaan te verkrijgen tot aan hun pensioen, met uitkeringen van de RVA. 

Die onderbrekingsuitkeringen konden worden toegekend op basis van een afwijkende voorwaarde (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende, uitoefening van een zwaar beroep ...), als in die mogelijkheid voorzien was in een sectorale cao of een ondernemings-cao, afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 137.

De interprofessionele cao nr. 137 is niet meer van kracht na 31.12.2020.

Dat betekent dat de werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 01.01.2021 een tijdskrediet landingsbaan aanvatten, geen uitzondering meer kunnen doen gelden om onderbrekingsuitkeringen te krijgen. 

Zolang de sociale partners geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten, zal tijdskrediet landingsbaan voor de werknemers van 55 tot en met 59 jaar worden toegekend zonder RVA-uitkering.