Europese campagne over seizoensarbeid

31-05-2021

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) lanceert Rights for All Seasons, een bewustmakings- en inspectiecampagne ...

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) lanceert Rights for All Seasons, een bewustmakings- en inspectiecampagne over de problemen bij seizoenarbeid. De RVA neemt daar samen met de andere sociale-inspectiediensten aan deel. 

Deze acties liggen al vast: 

  • een flitsactie in de groene sectoren in juni
  • een actieweek in september met gerichte acties in heel Europa

Wat is het doel van de campagne? 

Het doel van de campagne is seizoenarbeiders en werkgevers bewuster maken van de geldende arbeids- en sociale-zekerheidsregels tijdens hun activiteiten, en van de beschikbaarheid van bijstand en ondersteuning in de lidstaat waar ze werken of in de lidstaat van herkomst. Bovendien zal de campagne nog bijdragen tot de bestrijding van zwartwerk, de naleving van de arbeidsvoorwaarden en de bevordering van veilige arbeidsomstandigheden.  

Wat is ELA? 

ELA is een nieuw EU-orgaan dat de lidstaten en hun sociale-inspectiediensten zal ondersteunen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en bij de bestrijding van (nationaal) zwartwerk via het Platform Undeclared Work.