Update Interactieve Statistieken op de website

07-06-2021

De toepassing Interactieve Statistieken op de RVA-website heeft een update gekregen...

De toepassing Interactieve Statistieken op de RVA-website heeft een update gekregen. Je vindt er vanaf nu nog meer grafieken en gegevens. Hieronder geven we een overzicht van alle toevoegingen.

Nieuwigheden bij de populaties:

  • populatie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ): gegevens UVW-WZ met een beschermingsuitkering toegevoegd;
  • populatie tijdskrediet: motieven corona en Brexit toegevoegd;
  • populatie thematische verloven: verlof voor mantelzorg toegevoegd;
  • populatie van alle uitkeringsgerechtigden: een nieuw tabblad met verschillende grafieken voor:
    • de groep vergoede werklozen (UVW, werkzoekend en niet-werkzoekend);
    • de groep tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.

2 nieuwe ratio’s:

  • Ratio tijdelijke werkloosheid, ofwel het aantal personen in tijdelijke werkloosheid gedeeld door het aantal tewerkgestelde werknemers.
  • Ratio loopbaanonderbreking, ofwel het aantal personen in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, gedeeld door het aantal loontrekkenden van 15 jaar en ouder.

Naast de Interactieve Statistieken, vind je ook ander cijfermateriaal op onze website, zoals de standaardtabellen en statistische publicaties.

Ben je nog niet vertrouwd met de terminologie van statistieken? Dan helpt deze methodologie je op weg.