Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Overstromingen van 14 en 15 juli 2021 – Verklaring over het behoud van de gezinstoestand bij tijdelijke verhuis – Verlenging van de maatregel

04-04-2022

[Update 04.04.2022 - vervangt de versie van 17.12.2021] Gelet op de schade die het slechte weer in bepaalde regio's heeft aangericht: ...

[Update 04.04.2022 - vervangt de versie van 17.12.2021]

Gelet op de schade die het slechte weer in bepaalde regio's heeft aangericht: 

  • wonen sommige onderbrekers tijdelijk bij een familielid of vriend;
  • brengen sommige onderbrekers tijdelijk een of meer personen onder die door het slechte weer zijn getroffen.

Hoewel de status van een alleenstaande of alleenstaande met kinderen ten laste verandert omdat hij bij iemand anders woont of omdat hij zelf een of meer personen onderdak verschaft, werd de uitkering waarop de persoon recht heeft, niet herzien.

Tot en met 30.09.2021 hoefde er geen aangifte te worden gedaan bij de RVA zolang de situatie niet voortduurt na 30.09.2021.

Vanaf 01.10.2021 en tot en met 30.06.2022 kan de onderbreker, met het formulier Verklaring LO Overstromingen, aan de RVA verklaren dat hij tijdelijk bij iemand anders woont of tijdelijk onderdak biedt aan een of meer personen ten gevolge van de overstromingen van 14 en 15 juli 2021.

Dat formulier wordt ook gebruikt om het einde van de tijdelijke verhuis of het onderdak aan te geven.