Toestand van de werknemers in de culturele sector – einde van de maatregelen

08-04-2022

De maatregelen die op 1 januari 2022 in werking traden ter verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de coronacrisis lopen af op 31 maart 2022.

De maatregelen die op 1 januari 2022 in werking traden ter verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de coronacrisis lopen af op 31 maart 2022.

Lopen concreet af op 31 maart 2022:

  1. het tijdelijke recht op uitkeringen volledige werkloosheid;
  2. de maatregelen rond de fixering of de verhoging van het uitkeringsbedrag.

Lees voor meer informatie het infoblad T53 'Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?' of het infoblad T146 'Wat is het gevolg van een technische activiteit in de artistieke sector?'.

Voor de definitieve berekening van het bedrag van de uitkering voor volledig werklozen die een artistieke activiteit cumuleren met uitkeringen, wordt geen rekening gehouden met auteurs- en naburige rechten ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021 en tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022.