Maatregelen door het tekort in de zorgsector

05-12-2022

Tijdelijk werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag

Het gaat om een mogelijkheid om te werken bij een andere werkgever (voor werklozen met bedrijfstoeslag ook bij de ex-werkgever) in de zorgsector met een gedeeltelijk behoud van het recht op uitkeringen.

In beide gevallen behouden de werknemers tijdens die tewerkstelling 75% van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag of van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid. De uitkeringen worden dus verminderd met 25% voor het aantal dagen, behalve de zondagen, in de periode gedekt door de tewerkstelling in de zorgsector.

Praktische afspraken

De werkgevers moeten de tewerkstelling aangeven in Dimona.

De tijdelijk werklozen moeten de tewerkstelling melden aan hun uitbetalingsinstelling. Daarvoor kunnen ze het formulier CORONA-TW-AANGIFTE-WERK op de website van de RVA gebruiken. Ze kunnen hun uitbetalingsinstelling ook per brief, per mail of telefonisch op de hoogte brengen.

Werklozen met bedrijfstoeslag moeten hun tewerkstelling ook aan hun uitbetalingsinstelling melden. Daarvoor gebruiken ze hun controlekaart als ze er een hebben. Anders kunnen ze het formulier C99 op de website van de RVA gebruiken.

Als het aantal uitkeringen niet is gedaald ondanks de werkhervatting, zal er een terugvordering worden kennisgegeven.