Opvang van vluchtelingen

08-12-2022

Specifieke regelingen voor de werkloosheid en de loopbaanonderbreking of tijdskrediet

België krijgt te maken met een enorme vluchtelingenstroom en probeert de opvangcapaciteit te verhogen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft vastgesteld dat een van de belangrijkste obstakels voor vluchtelingen om snel onderdak te vinden, de terughoudendheid is van vrienden en familie om hen tijdelijk op te vangen, omdat ze bang zijn voor de impact op hun sociale rechten.

Daardoor werd een mechanisme ingevoerd om ervoor te zorgen dat de tijdelijke aanwezigheid van vluchtelingen bij een werkloze of een loopbaanonderbreker thuis geen invloed heeft op de gezinssituatie van de werkloze of van de loopbaanonderbreker.

Daarvoor moet de werkloze of de loopbaanonderbreker (of een van hun gezinsleden) naar de gemeente gaan met de opgevangen vluchteling om ervoor te zorgen dat de twee gezinnen op hetzelfde adres worden ingeschreven.

Het behoud van de gezinssituatie wordt gevraagd via een aangifte:

  • werklozen gebruiken daarvoor het formulier C110-Opvang vluchtelingen – Verklaring over het behoud van de gezinstoestand bij het bieden van tijdelijke opvang aan vluchtelingen
  • loopbaanonderbrekers gebruiken de aangifte LO vluchtelingen – Aangifte over het behoud van de gezinstoestand in geval van opvang van vluchtelingen

Werklozen dienen die aangifte in bij hun uitbetalingsinstelling en werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet dienen ze in bij de RVA.