Nieuwe maatregelen van toepassing vanaf 01.02.2023 - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

01-02-2023

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Een aantal maatregelen die betrekking hebben op het recht op uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven treden in werking op 01.02.2023.

Die maatregelen hebben betrekking op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 01.02.2023.

Afschaffing van de anciënniteitstoeslag bij tijdskrediet en loopbaanonderbreking bij de autonome overheidsbedrijven

Het verhoogde bedrag dat is gekoppeld aan de anciënniteit van minstens 5 jaar bij de werkgever dat was toegekend aan de werknemers in voltijds of halftijds tijdskrediet en aan de werknemers van de autonome overheidsbedrijven in voltijds of halftijds tijdskrediet wordt afgeschaft.

​Afschaffing van de supplementen 50-plussers in het kader van thematische verloven

 Het verhoogde bedrag toegekend aan 50-plussers die een halftijdse, 1/5 of 1/10 loopbaanonderbreking nemen in het kader van een thematisch verlof wordt in alle sectoren afgeschaft.

Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind voor het voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' gaat de leeftijd van het kind van 8 jaar naar 5 jaar. De werknemer kan dat verlof (bij zijn werkgever) dus krijg als het kind nog geen 8 jaar is, maar kan enkel uitkeringen krijgen als het kind nog geen 5 jaar is.

De leeftijd van 8 jaar blijft behouden voor halftijds of 1/5 tijdskrediet zowel voor het recht op verlof (bij zijn werkgever) als voor het recht op uitkeringen.

Verlaging van de maximumperiode van uitkeringen voor tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind'

Het recht op uitkeringen wordt verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden voor het tijdskrediet 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5).

De werknemer kan dus 51 maanden verlof (bij zijn werkgever) krijgen voor het motief 'zorgen voor zijn kind' maar kan maar tijdens 48 maanden uitkeringen krijgen.

De maximumperiode van recht en uitkeringen blijft 51 maanden voor de andere zorgmotieven en 36 maanden voor het motief opleiding.

 

Recht op verlof

Recht op uitkeringen

Tijdskrediet met met motief “zorgen voor zijn kind”

51 maanden

48 maanden

Tijdskrediet met andere zorgmotieven

51 maanden

51 maanden

Tijdskrediet met motief opleiding

36 maanden

36 maanden

Tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet

Voltijds tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet moet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld of tijdens de 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving deeltijds zijn tewerkgesteld.

De werknemer kan verlof (bij zijn werkgever) krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet ongeacht zijn tewerkstelling, maar hij zal pas recht hebben op uitkeringen als hij 12 of 24 maanden is tewerkgesteld naargelang zijn arbeidsregeling.

1/2 tijdskrediet

De werknemer die uitkeringen wil krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet moet tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds zijn tewerkgesteld.

De werknemer die minstens 3/4 is tewerkgesteld, kan verlof (bij zijn werkgever) krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet, maar dan wel zonder uitkeringen omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van voltijdse tewerkstelling.

1/5 tijdskrediet en tijdskrediet landingsbaan

De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5 tijdskrediet en de landingsbanen blijft ongewijzigd.

 

Recht op verlof (bij zijn werkgever)

Recht op uitkeringen

Voltijds tijdskrediet

Geen tewerkstellingsvoorwaarde

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving  of deeltijds in de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Halftijds tijdskrediet

Minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

1/5 tijdskrediet

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Wijziging van de anciënniteitsvoorwaarde tijdskrediet vanaf 01.06.2023

De anciënniteitsvoorwaarde gaat van 24 maanden naar 36 maanden om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief 'zorgen voor zijn kind' voor alle vormen (voltijds, halftijds en 1/5 tijdskrediet).

De werknemer kan dus al recht op verlof (bij zijn werkgever) krijgen vanaf 24 maanden anciënniteit, maar zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit.

Voor meer informatie, raadpleeg het infoblad T160.