De RVA publiceert zijn jaarverslag 2022

30-03-2023

2022: een jaar gekenmerkt door geopolitieke spanningen, inflatie en een energiecrisis

Na twee jaren van coronacrisis hebben de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de stijgende inflatie de wereldeconomie opnieuw getroffen. En toch heeft de Belgische economie in dat crisisklimaat goed standgehouden en beter dan verwachte resultaten geboekt. 

"Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een aanzienlijke daling van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, dat voor het eerst sinds 1977 onder de kaap van 300.000 is gedoken ." 

Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de RVA.

Op donderdag 30 maart hebben onze administrateurs-generaal, Jean-Marc Vandenbergh en Axel Delvoie, de kerncijfers en de belangrijkste evoluties van 2022 voorgesteld aan het beheerscomité en tijdens een persconferentie in Brussel. Al die gegevens zijn terug te vinden in de twee volumes van het jaarverslag van de RVA. 

 

Het volledige jaarverslag van de RVA , bestaande uit twee delen, vindt u op www.rva.be:

  • Volume 1 "Activiteitenverslag": een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de RVA-diensten in 2022;  
  • Volume 2 "Indicatoren van de arbeidsmarkt en de evolutie van de uitkeringen":  statistieken en cijfers voor het jaar 2022. 

Lees ook ons persbericht om een overzicht te hebben van de belangrijkste evoluties in 2022.

Een presentatie van het jaarverslag 2022 vindt u hier.