Sterke daling van de structurele werkloosheid

31-05-2023

Structurele werkloosheid krimpt het laatste decennium sterk in

Sinds 2010 loopt het aantal werklozen die langer dan 1 jaar werkloos zijn sterk terug. Dat blijkt uit een analyse van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarin de langetermijnevolutie van de langdurige werkloosheid wordt bekeken.

Raadpleeg de studie en het bijhorende persbericht.