RVA publiceert nieuwe spotlight

04-07-2024

De impact van flexibele arbeidscontracten op het openen van het recht op een werkloosheidsuitkering

Voor werknemers die veel flexibel werken, bv. via interim, flexi- en extracontracten, is het soms moeilijker om het recht op een werkloosheidsuitkering op te bouwen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA. Ten opzichte van andere Europese landen blijkt de toegang tot de werkloosheidsuitkering sowieso relatief streng. “Maar flexibele werkers blijven niet onbeschermd.”

Bijna de strengste van Europa

Werklozen die een uitkering willen krijgen, moeten eerst voldoende dagen hebben gewerkt. Hoeveel ‘voldoende’ is, hangt onder andere af van je leeftijd. Als je de verhouding bekijkt tussen het aantal dagen dat je moet werken ten opzichte van de periode die wordt geteld, stelt alleen Nederland strengere voorwaarden voor zijn werkloosheidsuitkering. Daartegenover staat natuurlijk wel dat de uitkering onbeperkt is in de tijd, voor wie actief naar werk blijft zoeken.

Referteperiodes

Voor wie vooral flexibel werk doet, wordt het soms moeilijker om dat werk in aanmerking te laten komen om recht te krijgen op een uitkering. “Dat komt doordat wie veel flexibel werkt, vaker onderbrekingen in zijn carrière heeft,” legt Michiel Segaert, hoofd van de dienst Studies bij de RVA, uit.

Om het recht op een uitkering te berekenen, worden alleen de gewerkte dagen binnen een zogenaamde referteperiode meegeteld. Hoe lang die is, hangt af van je leeftijd en omstandigheden. “Het gaat wel altijd om de recentste periode,” zegt Michiel Segaert. “Stel bijvoorbeeld dat voor jou een referteperiode van 21 maanden geldt. Als je over 21 maanden zou berekenen of je recht hebt op een uitkering, tellen je werkdagen van deze maand nog mee. Maar doe je diezelfde berekening over 22 maanden, wordt er met die werkdagen niet langer rekening gehouden. Voor wie maar fragmentair werk vindt, kan de opbouw van het recht op een uitkering door dat soort verschuivingen langer aanslepen dan voor wie regulier werkt.”

Risico’s bij flexibel werk?

De vaststelling valt echter wat te relativeren, geeft de RVA ook aan. “In feite is dit een logische en te verwachten vaststelling, maar nu objectief gemeten. Door de toenames aan flexibel werk, is dit belangrijk om in kaart te brengen. Maar flexibele werkers blijven niet onbeschermd: we zien dat voor mensen met veel flexibel werk de opbouw van rechten vertraagt, maar zeker niet onmogelijk wordt. In tussentijd kunnen waar nodig ook andere takken van de sociale zekerheid ondersteuning bieden, zoals de inschakelingsuitkering voor jongeren. En in 2012 werden de referteperiodes nog succesvol verlengd om te anticiperen op deze evolutie.”

Wie een reguliere job combineert met flexibel werk, kan zo ook het aantal werkdagen soms opkrikken waarmee het recht op een uitkering wordt berekend. Wie flexi-jobt, kan soms dus juist sneller rechten opbouwen, klinkt het ten slotte.

Het studie “De impact van flexibele arbeidscontracten op het openen van het recht op een werkloosheidsuitkering” is beschikbaar op ons website