U bent hier

4 jaar geleden heb ik een 1/5 tijdskrediet zonder motief aangevat voor 5 jaar. Kan ik vandaag een 1/5-tijdskrediet nemen met motief? Zo ja, hoe moet ik dan te werk gaan?

Om een tijdskrediet 1/5 met motief te nemen, moet je eerst, met de toestemming van je werkgever, vervroegd een einde stellen aan het tijdskrediet 1/5 dat toegekend is zonder motief voor 5 jaar. 

Je moet nadien een nieuwe aanvraag voor 1/5 tijdskrediet met motief indienen bij je werkgever en de RVA.

Top