U bent hier

Nieuwsberichten

11-07-2022

(Vervangt de versie van 14/06/2022) Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en geldt een vereenvoudigde procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid...

06-05-2022

Begin mei nam de RVA deel aan conferenties van de International Social Security Association (ISSA) ...

Culturele sector
08-04-2022

De maatregelen die op 1 januari 2022 in werking traden ter verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector in het kader van de coronacrisis lopen af op 31 maart 2022

Een RVA-kantoor zoeken

Kerncijfers

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2022. 230.623 uitkeringen. +1,0% ten opzichte van juni 2021.  Vlaanderen: 69,6%. Wallonië: 26,0%. Brussel: 4,4%. Vrouwen: 62,4%. Mannen: 37,6%. Tijdskrediet: -2,5%.Thematische verloven: +9,8%. Loopbaanonderbreking: -11,8% (meer info via de link)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Top