Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

17-07-2019

De RVA publiceert geregeld studies en beknopte ‘spotlights’ over een onderwerp gelinkt aan de activiteiten van de RVA. Deze keer een spotlight over de beslaglegging op werkloosheidsuitkeringen en een studie over de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen.

01-07-2019

De sociale-inspectiediensten voeren op 6 juli 2019 een nationale flitscontrole uit  horeca. Deze controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Ook de inspectiediensten van de RVA nemen deel aan die actie.

22-05-2019

Het koninklijk besluit van 05.05.2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en de medische bijstand. 

Het nieuwe KB is van toepassing op de schriftelijke kennisgevingen die de werknemer bij zijn werkgever indient vanaf 01.06.2019. Vóór deze datum kan het 1/10 ouderschapsverlof of de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand dus nog niet worden gevraagd bij de werkgever. 

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Top