Follow us on twitter

U bent hier

10. Mijn uitkeringsaanvraag werd teruggezonden omwille van een fout in het medisch attest. Moet ik opnieuw contact nemen met de behandelend arts?

Nee, door de aanbevelingen die gegeven worden aan de bevolking, moet u momenteel niet terug naar de behandelend arts.

De RVA zal uw uitkeringsaanvraag aanvaarden wanneer het medisch attest ouder is dan 1 maand of wanneer de behandelende arts geen of het verkeerde bolletje heeft aangeduid. 

Indien u, omwille van deze redenen, toch een terugzending van uw aanvraag ontving, volstaat het om schriftelijk (e-mail) contact op te nemen met uw bevoegde RVA-kantoor.

Het medisch attest van de behandelend arts moet wel bij de uitkeringsaanvraag gevoegd worden. De RVA kan geen aanvragen aanvaarden zonder medisch attest of met een medisch attest zonder de naam van de patiënt of de handtekening / stempel van de arts.

Een RVA-kantoor zoeken

Top