U bent hier

Welke voorwaarden moet ik vervullen om recht te hebben op tijdskrediet met motief?

Om recht te hebben op tijdskrediet met motief moet je op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever twee jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie je het tijdskrediet hebt aangevraagd en voldoen aan de volgende tewerkstellingsvoorwaarde:

  • in geval van halftijds tijdskrediet: minstens 3/4 tewerkgesteld zijn tijdens de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan;
  • in geval van 1/5 tijdskrediet: gewoonlijk voltijds tewerkgesteld zijn in een arbeidsregime dat gespreid is over 5 dagen of meer gedurende de 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan.

Het tijdskrediet 1/5 is ook mogelijk in geval van 2 deeltijdse overeenkomsten bij 2 werkgevers: zie infoblad T163.

Opgelet!

Het recht op 1/5 tijdskrediet tot 36 /51 maanden kan worden bekomen bij alle werkgevers, terwijl het recht op een voltijds of halftijds tijdskrediet tot 36/51 maanden slechts kan worden verkregen als de sector of de onderneming waarin je bent tewerkgesteld daarover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten voor andere motieven dan 'bijstand voor een ernstig ziek minderjarig kind' en 'zorgen voor zijn gehandicapt kind < 21 jaar.

Er is geen anciënniteitsvoorwaarde als je je recht op ouderschapsverlof hebt uitgeput voor alle rechthebbende kinderen en het tijdskrediet onmiddellijk volgt op het ouderschapsverlof.

Voor het recht op het verlof en voor het recht op de uitkeringen worden de in het verleden eventueel reeds opgenomen maanden tijdskrediet met motief afgetrokken in kalendermaanden, terwijl de maanden loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder motief die in het verleden eventueel al werden genomen, proportioneel zullen worden afgetrokken van de maximumduur van tijdskrediet (met motief). Voor het recht op het verlof worden de eerste 12 maanden tijdskrediet zonder motief in voltijds equivalent niet afgetrokken voor alle aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.03.2017 en voor het recht op de uitkeringen voor alle aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.05.2017.

Top