U bent hier

Wat zijn de uitzonderingen om een landingsbaan met uitkeringen te bekomen tussen 55 tot en met 59 jaar?

Voor zover de cao’s het mogelijk maken (zie de vraag/het antwoord hierboven) kun je de uitkeringen bekomen vóór 60 jaar wanneer je voldoet aan een van de volgende afwijkende voorwaarden:

 1. Je bent tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden op de aanvangsdatum van je tijdskrediet eindeloopbaan;
 2. Op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, kun je 35 jaar beroepsloopbaan in loondienst bewijzen in de zin van de reglementering “werkloosheid met bedrijfstoeslag”;
 3. Op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, werd je ofwel:
  • minstens 5 jaar, gedurende de 10 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • minstens 7 jaar, gedurende de 15 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • minstens 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid, beoogd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46;
  •  tewerkgesteld door een werkgever die afhangt van het paritair comité van de bouwsector en je beschikt over een attest dat werd afgeleverd door een arbeidsarts waarin je ongeschiktheid om je beroepsactiviteit voort te zetten, wordt bevestigd.
Top