U bent hier

Kan ik medische bijstand of palliatief verlof krijgen voor een patiënt die in het buitenland woont?

Ja, aangezien de reglementering niet oplegt dat het zwaar zieke gezinslid of de patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft in België moet wonen.

Als dat nodig is, kun je dus een (thematisch) verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen vragen of, in de privésector een tijdskrediet voor een van die motieven, om naar je zwaar zieke gezinslid of de patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft en in het buitenland woont, te gaan.

Hoewel het mogelijk is om naar eender welk land te gaan, moet je wel je domicilie in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte houden gedurende de onderbreking voor medische bijstand of palliatief verlof.

Bovendien moet je aan alle voorwaarden voldoen om recht te hebben op die onderbreking. Dat betekent, in het kader van:

  • medische bijstand, dat de behandelend arts van je gezinslid moet attesteren dat die persoon aan een ernstige ziekte lijdt waarvoor je aanwezigheid vereist is om hem te helpen bij zijn herstel. Als je in de privésector werkt, bij een gemeente-, of provinciebestuur of een dienst die ervan afhangt, moet de arts bovendien attesteren dat je aanwezigheid vereist is bovenop de professionele bijstand die de patiënt kan genieten;
  • palliatieve zorgen, dat de behandelend arts van de patiënt moet attesteren dat de persoon aan wie je palliatieve zorgen wil verlenen, terminaal is.

Dat attest is het attest dat op het aanvraagformulier staat en moet worden overgemaakt aan de RVA. Het moet worden ingevuld door de arts in het buitenland, die het zwaar zieke gezinslid of de terminale patiënt verzorgt. Als de arts geen Nederlands, Frans of Duits begrijpt, moet je het attest laten vertalen dat op het formulier van de RVA staat, opdat hij begrijpt wat erin staat. 

De arts zal aan de hand van die vertaling moeten bepalen of hij het attest al dan niet invult en ondertekent. Hij moet er ook zijn stempel op aanbrengen.

Vóór de ingangsdatum van de onderbreking, moet je aan je werkgever het aanvraagformulier voorleggen waarvan jouw gedeelte en dat van de arts in het buitenland al zijn ingevuld. Het is op basis daarvan dat de werkgever zal bepalen of je het gevraagde thematisch verlof of het gevraagde tijdskrediet krijgt. Als dat het geval is, zal de werkgever zijn gedeelte van de aanvraag moeten invullen. Vervolgens kun je het formulier naar de RVA sturen, om de onderbrekingsuitkeringen aan te vragen.

Top