U bent hier

Dossierbeheerder expert (m/v/x) - RVA - Hoofdbestuur - Directie Interne Controle en Procesbeheer – Startbaanovereenkomst onbepaalde duur

Werkgever

De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne parastatale, bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Meer info is te vinden op www.rva.be. Wij werven 2 dossierbeheerders expert (m/v/x) aan voor het hoofdbestuur van de RVA (Keizerslaan 7, 1000 Brussel). Je krijgt hierbij een uitgebreide opleiding om de materie volledig onder de knie te krijgen. 

Je waakt in deze functie over een correcte toepassing van de reglementering, je waarborgt de betrouwbaarheid van de cijfers en je draagt bij tot een verbetering van de werking van de organisatie.

 

De RVA in beeld

Link naar het filmpje

Via volgend filmpje kan je ook meer te weten komen over onze verschillende processen. 

 

Taakinhoud

(Voorkennis is niet vereist, aangezien je een opleiding krijgt)

 • Je werkt mee aan de verbetering van je proces door o.a. deel te nemen aan werkgroepen of documentatie op te stellen (bv. procesbeschrijvingen, onderrichtingen). In dat kader breng je ook bezoeken aan de entiteiten om lokale werkwijzen in kaart te brengen.
 • Je staat in voor het goede verloop van vergaderingen met de entiteiten en andere directies van het hoofdbestuur (organisatie, verslaggeving, actieve deelname aan besprekingen).
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van opleidingsmateriaal en geeft eventueel ook nationale NOC-opleidingen.
 • Je beantwoordt vragen van de entiteiten en directies aan de procescoördinatie.
 • Je onderzoekt de kwaliteit van de behandelde dossiers (SPC) en adviseert de entiteiten over de correcte toepassing van de reglementering en werkwijzen. Zo waak je mee over de uniformiteit tussen de entiteiten. In dat kader waak je ook over de kwaliteit van de behandelde klachten binnen het proces.
 • Je analyseert cijfers m.b.t. de boordtabellen voor je proces (bv. indieningen, productie, saldo, termijnen) en adviseert de hiërarchie m.b.t. het beheer (prioriteiten, aandachtspunten, aanpak van problemen).
 • Je houdt je kennis van de reglementering en werkprocessen op peil door regelmatig dossiers te behandelen en onderrichtingen op RioDoc op te volgen.

 

Je profiel 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Je bent jonger dan 26 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst).
 • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (professionele of academische bachelor)
  • ofwel heb je een diploma in rechtspraktijk of sociaal werk
  • ofwel heb je een diploma in een ander domein én heb je een eerste ervaring (professioneel, stages of vakantiejobs) in dossierbeheer, toepassen van een procedure of reglementering.

Competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en verbetert de groepsgeest door je meningen en ideeën te delen.
 • Je plant en beheert je eigen groei op een actieve manier in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je kan professioneel en helder communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt zwaarder door in de eindscore. 

Pluspunten

 • Je hebt kennis van Word, PowerPoint en Excel (o.a. werken met formules, draaitabellen en grafieken).
 • Je evolueert in een tweetalige omgeving, kennis van het Frans is een pluspunt.

 

Selectieprocedure

Selectietest: interview met schriftelijke proef (2uur) Het interview evalueert of je competenties (zie profiel) overeenkomen met de jobvereisten. Je motivatie is ook belangrijk. Voor de schriftelijke proef krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Voorkennis van enige aard is hiervoor niet vereist.

 

Arbeidsvoorwaarden 

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B1.

 

Loon 

Minimumaanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, zonder anciënniteit).

 

Voordelen 

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen (maximum 18 dagen/jaar)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • Allerlei sociale voordelen

 

Interesse?

Je kan solliciteren via e-mail: jobs.hrm@rva.be. Gelieve duidelijk te vermelden dat je solliciteert voor de directie Interne Controle en Procesbeheer.

Indien u wenst gebruik te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top