U bent hier

Elektricien – RVA – Hoofdbestuur – Directie Werken en Materieel – Startbaanovereenkomst onbepaalde duur

Werkgever 

Er is 1 plaats bij de directie Werken en Materieel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel). 

Je zal terecht komen in een klein team van elektriciens onder leiding van een teamchef. Je team behoort tot de directie Werken en Materieel. Deze directie is één van de ondersteunende diensten en is verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van het personeel. Dat houdt, enerzijds, het beheer en onderhoud van de gebouwen in. Anderzijds, koopt zij meubilair aan, kantoorbenodigdheden, machines, werkkledij en onderhoudsproducten. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid bevoegd voor werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en activering van de werkloosheidsuitkeringen. Meer info vind je op www.rva.be.

 

Je taken binnen de dienst 

Je voornaamste taken zijn het installeren, onderhouden en herstellen van elektrische installaties en data-netwerken in gebouwen. Meer concreet betekent dit: defecten opsporen en herstellen, signalisatie installeren, het gepaste materiaal en gereedschap aanvragen bij de teamchef. 

Deze taken zullen uitgevoerd worden in één van de gebouwen (een veertigtal) van de RVA die verspreid liggen in gans België. Je uitvalsbasis is het hoofdbestuur in Brussel, maar voor verplaatsingen kan je beroep doen op een dienstwagen. Je krijgt een dagvergoeding als je op verplaatsing gaat. 

Volgens de noden van de dienst, kan het voorkomen dat je ook andere uitvoerende taken toebedeeld krijgt. 

Je bent bereid te werken in een tweetalige omgeving; dit kan betekenen dat je samen met een Franstalige collega de nodige werken gaat uitvoeren in de gebouwen gevestigd in Wallonië.

 

Jouw profiel

Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. 

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore. 

Pluspunten

Voor de vacatures in Brussel is kennis van het Frans een pluspunt. 

 

Deelnemingsvoorwaarden

Ben je jonger dan 26 jaar? Heb je een diploma van het secundair onderwijs in de richting van elektriciteit - elektronica?

Wij bieden je: 

 • Een startbaanovereenkomst van onbepaalde duur op niveau C.
 • Een jaarlijks geïndexeerd brutoloon van 24.851,034 EUR (beginloon in de weddeschaal C1 – technisch assistent, zonder anciënniteit).
 • Meer info over onze voordelen vind je op www.rva.be >  RVA > Werken bij de RVA >  Arbeidsomgeving en voordelen 

 

Voordelen

 • tweetaligheidspremie voor bepaalde regio's
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), het portaal van het federale personeel.


Interesse?

Je kan solliciteren via mail op volgend e-mailadres: jobs.hrm@rva.be t.a.v.. de Dienst Werving.

Gelieve zeker te vermelden dat je solliciteert voor de functie van elektricien voor de RVA. Sollicitatiebrief en CV zijn gewenst. 

 

Selectieprocedure 

Interview (circa 1uur) 

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien je wenst gebruik te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top