U bent hier

C94bis

Naam

Aanvraag om vrijstelling in het kader van een vrijwillige militaire inzet
(Sinds 01.08.2014 is de C94.6 de C94bis geworden)

Doel

De uitkeringsgerechtigde jonge werkloze die een vrijwillige militaire inzet (EVMI) verricht, behoudt zijn uitkeringen gedurende de eerste 8 weken van de inzet en kan een vrijstelling artikel 94bis (vroegen artikel 94, §6) KB aanvragen. 

Af te leveren door

De aanvraag wordt rechtstreeks ingediend via de uitbetalingsinstelling.

Tijdstip van aflevering

Indien een werkloze een EVMI aanvat tijdens zijn werkloosheid: ten laatste de laatste dag van de kalendermaand die volgt op de maand waarin hij de EVMI heeft ondertekend.
Indien een jongere in EVMI werkloosheidsuitkeringen aanvraagt mag de aanvraag om vrijstelling samen met de uitkeringsaanvraag worden ingediend.

Laatste wijziging
01-08-2014
Aard van de wijziging

Sinds 01.08.2014, wijziging van de duur van de vrijstelling.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top