U bent hier

Methodologie

De tellingsmethode die we hanteren in deze tabellen wijkt af van de methodologie van de gebruikelijke statistieken. Zo hebben de gegevens betrekking op de refertemaand (en niet op de indieningsmaand) en worden ze uitgedrukt in o.a. aantal werknemers (niet in fysieke eenheden), aantal werkgevers en bedragen. Ook het aantal beschikbare variabelen is beperkt. De gegevens worden o.a. verdeeld volgens geografische locatie (gewest, provincie en postcode van de maatschappelijke zetel van de werkgever), de nijverheidstak, de grootte van de onderneming, het type werknemer (arbeider of bediende) en het aantal vergoede dagen tijdelijke werkloosheid. Ook werden lijsttabellen van werkgevers en werknemers voorzien, geschikt voor het maken van draaitabellen. Daarnaast stellen we voortaan ook een tabel volgens woonplaats van de werknemer ter beschikking.

Het is mogelijk dat een werknemer tijdelijk werkloos gesteld wordt bij meerdere werkgevers. In dat geval wordt de werknemer éénmaal geteld, en verdeeld volgens de kenmerken (bv. nijverheidstak) van de werkgever die de recentste aangifte heeft ingediend.

De gegevens per refertemaand zijn niet definitief en worden telkens geactualiseerd bij elke nieuwe beschikbare indieningsmaand. Om een compleet beeld te krijgen van de betalingen tijdelijke werkloosheid van een bepaalde refertemaand moet men immers ook de betalingen afwachten die later uitgevoerd worden. In de praktijk ontvangen de meeste mensen hun uitkering tijdens de eerste 30 dagen volgend op de laatste dag van de refertemaand. De betalingen voor refertemaand X die uitgevoerd worden tijdens de eerste 10 dagen volgend op de laatste dag van de refertemaand X worden toegerekend aan de indieningsmaand X. Betalingen die daarna verricht worden voor refertemaand X, komen, afhankelijk van de betaaldatum, op rekening van de indieningsmaanden X+1, X+2,…Concreet ontvingen 560.974 werknemers die in de (referte)maand maart tijdelijk werkloos waren ingevolge het coronavirus vóór 10 april 2020 hun uitkering. De overige werknemers die in de (referte)maand maart tijdelijk werkloos waren ingevolge het coronavirus en die na 10 april hun uitkering ontvingen, konden pas geteld worden toen de indieningsmaanden april, mei,…beschikbaar werden.

Een aantal kenmerken worden op basis van het KBO-nummer van de werkgever uit het werkgeversrepertorium gehaald. Het betreft de nijverheidstak, de grootte van de onderneming, en het gewest / de provincie van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Indien het KBO-nummer niet gekend is in het werkgeversrepertorium, zullen deze kenmerken in de tabellen de waarde “onbekend” krijgen.

De geografische locatie van de werkgever verdient onze speciale aandacht. Zoals hierboven aangegeven, gaat het over de locatie van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Voor veel werkgevers stemt dit niet overeen met de locatie van de exploitatiezetel. Zo kan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd zijn, terwijl de werkgever in België één (of meerdere) exploitatiezetels heeft. De geografische locatie van de exploitatiezetel van de werkgever is in deze statistieken niet beschikbaar.

U vindt deze tabellen hier.

De gegevens worden uitgedrukt in:

  • aantal werknemers
  • aantal werkgevers
  • bedragen (deze zijn inclusief de RVA-toeslag indien deze betaald werd)
  • dagen
  • budgettaire eenheden
  • gemiddeld aantal dagen per werknemer
  • gemiddeld bedrag per werknemer

De eenheden bedragen, dagen, budgettaire eenheden, gemiddeld aantal dagen per werknemer en gemiddeld bedrag per werknemer, zijn enkel in de tabellen betreffende de werknemers beschikbaar.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

Top