U bent hier

Fiche A 2: Welke zijn de wettelijke basissen van de opvanguitkering?

  • Artikel 7 § 1, 3de lid, littera q van de Besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (gewijzigd door art. 4 Programmawet (II) van 24.12.2002 – BS 31.12.2002).
  • Koninklijk besluit van 26.03.2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders (BS 08.04.2004).
  • Koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (gewijzigd door het KB van 18.03.2003 – BS 27.03.2003).

Een RVA-kantoor zoeken

Top