U bent hier

Fiche A 7: Wat betekenen de codes vermeld op het RSZ- of het RSZ-PPO-rekenblad en op het formulier C 220 B (IC, …)?

IC (ingeschreven capaciteit)

IC is het totale aantal opvangdagen dat op basis van de synthese van de referteplannen geldt voor de beschouwde maand, vermeerderd met het aantal effectief gepresteerde occasionele opvangdagen.

Via controlefuncties in het RSZ-rekenblad, wordt IC beperkt tot het aantal dagen van de beschouwde maand (in het vijfdagenstelsel) x het aantal kinderen waarvoor de onthaalouder erkend is.

K (gemiddelde opvang)

K is gelijk aan het theoretisch gemiddeld aantal kindopvangdagen per dag, bekomen door IC, verminderd met het aantal gepresteerde occasionele opvangdagen, te delen door het aantal kalenderdagen waarop de onthaalouder in de beschouwde maand volgens de synthese van de referteplannen actief zou zijn.

De afronding gebeurt als volgt:

  • 0,001 tot 0,004 = 0,00
  • 0,005 tot 0,009 = 0,01

Voorbeeld:

IC is in de betreffende maand gelijk aan 88, volgens de synthese van de referteplannen zou de onthaalouder in de beschouwde maand op 21 dagen kinderen opvangen; K = 88/21 = 4,19

AU (werkelijke opvang)

AU wordt bekomen door per gerealiseerde volledige opvangdag 1,9 fictieve uren in rekening te brengen. Een halve opvangdag telt voor 0,95 uur. Eén derde dag telt voor 0,63 uur.

FU (feestdag of vakantie met sociale rechten)

Het betreft de tien wettelijke feestdagen en ten hoogste 20 vakantiedagen, voor zover de onthaalouder op die feestdagen of op die vakantiedagen geen opvang wenst te realiseren. Voor deze dagen worden geen uitkeringen betaald.

Ze tellen wél als gelijkgestelde dagen (voor pensioen, ziekteverzekering en kinderbijslag).

Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

VU (sluiting zonder sociale rechten)

Het betreft sluitingsdagen die niet voldoen aan code FU en evenmin beschouwd worden als dagen van vergoedbare sluiting ingevolge overmacht. Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

ZU (ziekte van de onthaalouder)

Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

MU (moederschapsperiode van de onthaalouder)

Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

OU (arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder ingevolge arbeidsongeval)

Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

BU (arbeidsongeschiktheid van de onthaalouder ingevolge beroepsziekte)

Deze sluitingsdagen worden in rekening gebracht voor (1,9 uur x K) per dag. Enkel dagen waarop volgens de synthese van de referteplannen normaal opvang zou verzekerd worden, worden in rekening gebracht.

WU (vergoedbare fictieve werkloosheidsuren)

Het betreft fictieve uren ingevolge afwezigheden van kinderen die normaal gezien aanwezig zouden zijn volgens de referteplannen; dit aantal wordt bekomen door de volgende berekening:

(IC x 1,9 uur) – (AU + FU + VU + ZU + MU + OU + BU)

Het aantal vergoedbare fictieve werkloosheidsuren wordt via controlefuncties op het RSZ-rekenblad beperkt per trimester, zodat er geen opvanguitkeringen betaald worden indien de onthaalouder, voor dat trimester, het maximum aantal prestaties en/of vergoede gelijkgestelde dagen heeft bereikt..

Het maximum aantal prestaties voor het trimester stemt overeen met (het aantal dagen in het vijfdagenstelsel in de loop van het trimester x het aantal kinderen waarvoor de onthaalouder erkend is)

De beperking gebeurt door toepassing van de volgende formule: WU laatste maand £ (aantal dagen in vijfdagenstelsel in de loop van het trimester x het aantal kinderen waarvoor de onthaalouder erkend is x 1,9) – (AU maand 1 +2 +3) – (ZU, OU, BU, MU maand 1 + 2 + 3 – WU maand 1 + 2).

Voorbeeld: Een onthaalouder is erkend voor 4 kinderen. In de maanden juli, augustus en september (maand met 22 dagen), verricht de onthaalouder respectievelijk 110, 90 en 50 prestaties. De IC van de maand september = 100, beperkt tot 88 (maandelijkse beperking van de IC). WU = 88 - 50 = 38 x 1,9 = 72, 2. De prestaties van het kwartaal = 250 (het maximum is 264). WU is beperkt tot (264 - 250) = 14 x 1,9 = 26,6.

Een RVA-kantoor zoeken

Top