U bent hier

Fiche C 3 : Wat moet u doen in geval van wijziging van de erkende capaciteit bij de onthaalouder?

Problematiek

Het komt voor dat het aantal kinderen waarvoor de onthaalouder erkend is, stijgt of daalt (soms voor een tijdelijke peridoe, soms voor onbepaalde tijd) en dat deze wijziging plaatsvindt in de loop van een maand. De erkende capaciteit gecodeerd in het rekenblad geldt echter voor het volledige kwartaal. De vraag is dan wanneer deze wijziging moet gecodeerd worden en wat er het gevolg van is voor het afleveren van de formulieren C220B.

Codering

  • Indien de erkende capaciteit toeneemt, wordt het nieuwe aantal kinderen waarvoor de opvangouder erkend is, gecodeerd voor het lopende kwartaal. De voor dit kwartaal reeds afgeleverde C220B’s moeten niet herzien worden;
  • Indien de erkende capaciteit afneemt, wordt het nieuwe aantal kinderen waarvoor de onthaalouder erkend is gecodeerd voor het begin van het volgende kwartaal.

Voorbeeld

Een onthaalouder is erkend om 3 kinderen op te vangen. Vanaf 6 september is zij erkend om 4 kinderen op te vangen. De rubriek “erkende capaciteit” van het RSZ-rekenblad wordt ingevuld, rekening houdend met 4 kinderen voor alle maanden van het lopende kwartaal, dit wil zeggen de maanden juli, augustus en september. Indien de formulieren C220B van de maanden juli en augustus reeds afgeleverd waren op basis van de toelating voor 3 kinderen, moeten zij niet vernietigd en vervangen worden. Indien ze nog niet afgeleverd waren op het ogenblik van de nieuwe toelating, worden zij opgemaakt, rekening houdend met 4 kinderen, overeenkomstig de codering van het rekenblad.

Een RVA-kantoor zoeken

Top