C1B

Naam

Aangifte van inkomens

Doel

Het werkloosheidsbureau zal aan de hand van de aangifte nagaan of de inkomens volledig, gedeeltelijk of niet cumuleerbaar zijn met werkloosheidsuitkeringen.

Laatste wijziging
05-10-2015
Aard van de wijziging

Nieuwe regelgeving overlevingspensioenen

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken