U bent hier

C201.3

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de integratie-uitkering in het kader van een doorstromingsprogramma (KB 09.06.1997)

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van een doorstromingsprogramma

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst

Laatste wijziging
01-01-2021
Aard van de wijziging

Afschaffing van de maatregel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vanaf 01.01.2021

 
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top