C201.3

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de integratie-uitkering in het kader van een doorstromingsprogramma (KB 09.06.1997)

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van een doorstromingsprogramma

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst

Laatste wijziging
01-07-2017
Aard van de wijziging

Het Waals Gewest heft deze maatregel op vanaf 01/07/2017, behalve indien de aanvraag tot erkenning van het programma in het kader waarvan de tewerkstelling wordt aangevat, gelegen is vóór 1 juli 2017

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken