U bent hier

C36.5

Naam

Aanvraag om een opleidingsperiode in het buitenland te laten meetellen als beroepsinschakelingstijd.

Doel

De beroepsinschakelingstijd loopt door tijdens de opleiding in het buitenland.

Af te leveren door

De aanvraag kan rechtstreeks ingediend worden bij het werkloosheidsbureau of via de uitbetalingsinstelling.

For submission to

Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet de jonge werkzoekende geen aangifte doen van de opleiding of stage waaraan hij deelneemt bij de RVA.

Via het formulier C36.5 kan de jonge werkzoekende evenwel vragen of de opleiding of stage die hij in het buitenland volgt, het geldige verloop van de beroepsinschakelingstijd toelaat.

De aanvraag mag ingediend worden samen met de aanvraag om inschakelingsuitkeringen.

Laatste wijziging
22-12-2015
Aard van de wijziging

Naamswijziging om verwarring te vermijden met de vrijstellingsformulieren die overgaan naar de gewesten.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top