U bent hier

C4-Onderwijs

Naam

Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs

Doel

Als leerkracht arbeidsbewijzen in de onderwijssector voorleggen
Werkloosheidsuitkeringen aanvragen op basis van de gepresteerde lesopdrachten (of opnieuw aanvragen)

Af te leveren door

De werkgever d.w.z. de inrichtende macht

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de lesopdracht

Laatste wijziging
16-03-2017
Aard van de wijziging

Omwerking van het formulier. Toevoeging van de einddatum van de tewerkstelling. 

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top