U bent hier

Dividenden

Een dividend is een som die wordt toegekend door de vereffenaar aan een schuldeiser, en die een procentueel gedeelte uitmaakt van de vordering.

Het dividend wordt in mindering gebracht van de brutovordering van de werknemer en dit in volgende volgorde:

  • op het achterstallig loon, vergoedingen en voordelen;
  • op het enkelvoudig vakantiegeld en vervolgens op het dubbel vakantiegeld per jaar, en beginnend met het oudste;
  • op de verbrekingsvergoeding.

FSO

Adres
Fonds voor sluiting van ondernemingen (gelieve dit duidelijk te vermelden op uw briefwisseling)
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Toegang bezoekers
Trapstraat 38 - 1000 Brussel

Openingsuren
Enkel op afspraak

Het FSO is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 - 12u30 en van 13u30 - 16u.

Tel. +32 2 513 77 56
Fax +32 2 513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be

Top