U bent hier

Jaarverslag RVA 2021

2021 stond opnieuw in het teken van de coronacrisis. De RVA vormde voor veel werkgevers en werknemers een buffer tegen de economische schok die het virus teweegbracht. Zo heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid veel bescherming geboden tegen het risico op massaal banenverlies.

“De arbeidsmarkt heeft zich tijdens de pandemie opvallend veerkrachtig getoond. Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft uitstekend gewerkt en zijn beschermende functie perfect vervuld als compensatie voor het verlies van economische activiteit. Bovendien kwam slechts een klein percentage van de werknemers die op tijdelijke werkloosheid werd gezet daarna terecht in de klassieke werkloosheid. De massale toevloed van aanvragen om uitkeringen zorgde voor een grotere werklast bij de RVA-medewerkers. Maar dankzij de grote inspanningen van onze medewerkers is de RVA erin geslaagd om zijn essentiële sociale rol voluit te vervullen tijdens de crisis.”, meldt Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid: impact van de crisis neemt af, maar blijft groot

In totaal hebben meer dan 850.000 mensen minstens één uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen in 2021. Ook de slachtoffers van de watersnood in juli 2021 hadden recht op tijdelijke werkloosheid.

Gemiddeld gaat het om 97.106 voltijds equivalenten per maand in 2021. Dat is 5 keer meer dan in 2019 (19.186) en 2 keer minder dan in 2020 (194.650). De impact van de crisis neemt dus duidelijk af, maar blijft wel groot.

Volledige, vergoede werkloosheid op laagste niveau sinds 1978

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen, met of zonder bedrijfstoeslag) daalde met 8,4% op jaarbasis. Het gemiddelde aantal zakte daarmee tot 346.498 uitkeringsgerechtigden per maand in 2021. De volledige, vergoede werkloosheid bleef in 2021 ondanks de huidige crisis op het laagste niveau sinds 1978.

Trend onderbrekingsuitkeringen opnieuw zoals vóór de crisis

In 2021 ontvingen gemiddeld 231.127 werknemers per maand een onderbrekingsuitkering. Dat is een daling met 8,3% op jaarbasis. Dat betekent dat de neerwaartse trend van vóór corona is hervat. Die trend is o.a. te wijten aan de reglementaire wijzigingen voor tijdskrediet (privésector) en loopbaanonderbreking (openbare sector). Ook de vergrijzing speelt een rol: de voorbije jaren waren er meer uittreders naar pensioen.

De impact van de coronamaatregelen op de onderbrekingsuitkeringen is erg beperkt. In 2021 was er geen corona-ouderschapsverlof meer, dat was namelijk geldig tussen mei en september 2020. Daardoor daalde het ouderschapsverlof in zijn geheel sterk met 12,5%.

Ondanks de crisis heeft de RVA erg korte behandelingstermijnen kunnen garanderen. 99% van de betalingen voor loopbaanonderbrekings- en tijdskredietaanvragen werden uitgevoerd binnen de voorziene termijn. De gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen om werkloosheidsuitkeringen ging zelfs omlaag: van 4,4 dagen in 2020 naar 4 dagen in 2021. 

In een jaar waarin alles in het teken stond van corona, heeft de RVA er alles aan gedaan om de sociaal verzekerden een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden:

  • Het contactcenter van de RVA ontving in 2021 bijna 900.000 telefonische oproepen. 88% daarvan werd meteen behandeld.
  • De RVA heeft in 2021 een chatbot ontwikkeld die bezoekers van de RVA-website helpt in hun zoektocht naar informatie. Het voorbije jaar hielp de chatbot iedere maand maar liefst zo’n 16.000 bezoekers.
  • Om aan de stortvloed aan aanvragen voor tijdelijke werkloosheid een antwoord te bieden, heeft de RVA de sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure uit 2020 verder toegepast. In 2021 ontving de RVA 378.111 elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid (878.054 in 2020).
  • De RVA verwerkt miljoenen betalingen ieder jaar. En nog belangrijker, de Rijksdienst ziet erop toe dat iedere betaling correct is. In 2021 verifieerde de RVA bijna 13 miljoen dossiers.
  • Op grond van gegevenskruisingen werden 66.804 controleonderzoeken gevoerd waarbij 32.660 inbreuken werden vastgesteld.
  • In 2021 leverde de RVA maar liefst 1.334.015 documenten af in de e-Box, de digitale brievenbus van de overheid.
  • De RVA zet zich in voor de samenleving, door zijn ecologisch voetafdruk te verminderen, te strijden tegen armoede en een actief diversiteits- en inclusiebeleid te voeren. Tijdens de Diversity Award Challenge 2021 van de federale publieke sector heeft de RVA de Best Practice Award in de wacht gesleept met het project 4 Steps to Stop Domestic Violence. Dat is een interne sensibiliseringscampagne rond partnergeweld.

Blik op de toekomst: digitalisering en administratieve vereenvoudiging

De RVA zal de komende jaren zijn interne processen en elektronische toepassingen verder moderniseren. Burgers en ondernemingen hebben nood aan een efficiënte overheid. Daarom zet de RVA verder in op digitalisering en administratieve vereenvoudiging.

 

Het volledige jaarverslag van de RVA bestaat uit 3 delen en vindt u op www.rva.be:

 

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top