U bent hier

De RVA publiceert zijn jaarverslag 2016

16-03-2017

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar. 

Het jaarverslag 2016 werd op 16 maart voorgesteld aan de pers en bestaat uit 2 delen: 

Daarnaast kunt u ook volgende documentatie raadplegen:

We zetten de belangrijkste evoluties uit 2016 even voor u op een rijtje 

De vergoede werkloosheid is alweer afgenomen in 2016, zowel de volledige als de tijdelijke werkloosheid.

Wat de volledige werkloosheid betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2 groepen:

  1. De uitkeringsgerechtigde vergoede werkzoekenden. Hun aantal (395.213) is met 5,3% afgenomen in vergelijking met 2015.
  2. De uitkeringsgerechtigde vergoede niet-werkzoekenden. Hun aantal is gedaald in 2016, zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen (-12,8%) als bij de vrijgestelde werklozen met bedrijfstoeslag (-8,4%).

Het totale aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, werkzoekenden en niet-werkzoekenden is bijgevolg met 6,7% gedaald, zijnde 38.521 personen uitgedrukt in jaargemiddelde. Over de laatste twee jaar bedraagt de daling 100.980 personen uitgedrukt in jaargemiddelde.

Die evolutie kan voornamelijk door 3 factoren worden verklaard:

  • voor het derde jaar op rij heeft België een matige groei gekend van 1,2% in 2016, na een groei van 1,5% in 2015. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid in 2016 toegenomen met 59.000 eenheden;
  • er is ook een demografisch effect. De beroepsbevolking en de bevolking op beroepsactieve leeftijd zijn minder gestegen dan voorheen en er zijn meer pensioneringen;
  • ten slotte is er het effect van meerdere hervormingen, vooral het einde van het recht op inschakelingsuitkeringen.
    Tussen 1 januari en 31 december 2016 kwamen 7.986 personen aan het einde van hun vergoedingsperiode, zijnde 3 jaar of 3 jaar boven de 30 jaar afhankelijk van de gezinscategorie. Sinds 1 januari 2015 bedraagt het aantal einde rechten 37.007.

Op het vlak van de tijdelijke werkloosheid stellen we een daling vast van 6,6% van het aantal dagen in 2016. De tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek omwille van economische oorzaken, die de evolutie van de conjunctuur het best weerspiegelt, daalde nog sterker (-11,4%).

Het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen ontvangt (280.197), is afgenomen met 2,7%. Die daling heeft enkel betrekking op het tijdskrediet, waarvoor de toekenningsvoorwaarden sinds 2015 strenger zijn, zowel voor het algemene stelsel als voor het eindeloopbaanstelsel.

De totale uitgaven van de RVA, met uitzondering van de materies die werden overgedragen aan de gewesten, zijn afgenomen met 445 miljoen euro in 2016. Op 3 jaar tijd bedraagt de daling 1,5 miljard euro, d.i. -15%.

Een RVA-kantoor zoeken

Top