U bent hier

De RVA voert controleacties uit in hotels

https://www.freepik.com/free-photo/hotel-bell_1032802.htm - Designed by Freepik
10-07-2018

In het kader van de strijd tegen sociale fraude organiseert de RVA, naast de gebruikelijke controles in alle sectoren, ook heel het jaar door specifieke controleacties. In het tweede trimester van dit jaar lag de focus op controles in de hotelsector.

De sociaal inspecteurs van de RVA hebben, af en toe bijgestaan door de politie en andere sociale inspectiediensten, 128 bedrijven en 620 personen gecontroleerd.

Van die 620 personen kregen 33 een werkloosheidsuitkering. Het ging om volledig werklozen, werknemers die halftijds werken met een uitkering van de RVA of werknemers die geregistreerd staan als tijdelijk werkloze. 69% van die uitkeringsgerechtigden (23 werklozen) waren niet in regel met de werkloosheidsreglementering.

Daarnaast werden 71 inbreuken op de bedrijfswetgeving vastgesteld. De meerderheid daarvan betrof zwartwerk. Er werden daarbij 27 processen-verbaal opgesteld en doorgegeven aan het arbeidsauditoraat. De andere overtredingen betroffen het niet-naleven van de reglementering inzake deeltijds werk, het tewerstellen van een persoon die illegaal in ons land verblijft of een persoon zonder geldige werkvergunning.

Een RVA-kantoor zoeken

Top