U bent hier

Derde maand palliatief verlof – wet Peeters

29-03-2017

De wet van 5 maart 2017 (BS: 15/03/2017) betreffende werkbaar en wendbaar werk (“wet Peeters” genaamd) heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 artikel 100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen gewijzigd waardoor de maximumduur van het palliatief verlof 3 maanden wordt (in plaats van voorheen 2 maanden).

Dit betekent dus dat het vanaf 1 februari 2017 voor een werknemer mogelijk is een volledig, halftijds of 1/5 palliatief verlof en de daarbij horende uitkeringen te bekomen voor de periode van een maand die twee maal kan worden verlengd met een maand, zijnde een maximumduur van 3 maanden.

Een RVA-kantoor zoeken

Top