U bent hier

Flitscontroles telewerk verlengd tot eind februari 2021

29-01-2021

Op 5 januari startten de sociale-inspectiediensten een controleactie voor het verplichte telewerk in de tertiaire sector. Het gaat om een gemeenschappelijke actie die uitgaat van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) waaraan de RVA deelneemt.

Het Strategisch Comité van de SIOD, waaronder de drie voogdijministers, bevoegd voor socialefraudebestrijding, heeft beslist om de flitscontroles voor het verplicht telewerken in de tertiaire sector te verlengen met 1 maand.

Het telethuiswerken blijft nog steeds verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tijdens de flitscontroles wordt er gecontroleerd op de naleving van de preventiemaatregelen met betrekking tot Covid-19. Controleurs kunnen daarbij alle maatregelen in het corona-arsenaal controleren. De SIOD heeft een specifieke checklist gepubliceerd waar werkgevers alle Covid-19-maatregelen kunnen terugvinden. Via die checklist wordt duidelijk gemaakt aan bedrijven wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle op het naleven van de preventiemaatregelen. Bij zware inbreuken kunnen er ook gerechtelijke sancties volgen.

Meer informatie over de specifieke Covid-19-maatregelen en de verplichtingen voor werkgevers vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (SIOD).

Een RVA-kantoor zoeken

Top