U bent hier

Nieuwe interactieve toepassing voor de statistieken

Beeld van een grafiek
04-04-2018

We hadden het reeds eerder aangekondigd, en nu is de nieuwe interactieve toepassing beschikbaar. In een eerste fase beperkt de toepassing zich tot de populatie van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW WZ). Het is de bedoeling dat later interactieve toepassingen met betrekking tot andere populaties toegevoegd worden (niet-werkzoekende  uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, thematische verloven, deeltijdse werknemers, tijdelijk werklozen,...). De reden waarom we voor deze opdeling gekozen hebben, is gelegen in het feit dat niet alle variabelen relevant zijn voor alle populaties.

U kan in afwachting van de toepassingen betreffende de overige populaties onze standaardtabellen consulteren . We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons aanbod uit te breiden met tabellen volgens gemeente, arrondissement en provincie.

De toepassing bestaat uit 2 grote delen: een grafisch gedeelte, en een gedeelte tabellen. Het grafisch gedeelte biedt u enkele grafieken aan met betrekking tot de gevraagde gegevens (waaronder ook de werkloosheidsgraden). In het gedeelte tabellen kan u zelfgedefinieerde tabellen weergeven en exporteren naar Excel, of CSV. U kan voor zowel de rijen als de kolommen tot 2 variabelen kiezen, en u kan opteren voor fysieke eenheden of bedragen of dagen. Via de filter kan u subselecties kiezen. Omdat de toepassing telkens de door u gevraagde tabellen of grafieken berekent, dient u wel rekening te houden met antwoordtijden die langer worden naargelang de complexiteit van de opgevraagde gegevens toeneemt.

Onze informatici werken ondertussen verder aan de optimalisering van de toepassing, d.w.z.

  • verkorten van de antwoordtijden
  • verbeteren / gebruiksvriendelijker maken van de exportmogelijkheden en toevoegen van informatie m.b.t. de gegevens in het exportbestand
  • toevoegen van de mogelijkheid om maanden / jaren te kiezen als rijvariabelen, zodat u reeksen in een tabel kunt weergeven. 

We nodigen u vriendelijk uit onze nieuwe toepassing te ontdekken en uit te proberen. Uiteraard verwelkomen wij uw feedback. Laat ons weten wat u van onze nieuwe toepassing vindt op stat@rva.be.

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top