U bent hier

Start- en stagebonus

01-09-2015

Vanaf 01 september 2015 wordt het Vlaams Gewest bevoegd voor de behandeling van de dossiers start- en stagebonus die tot het Vlaams Gewest behoren.

Het Vlaams Gewest wordt aldus bevoegd voor

  • de startbonus van jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaams Gewest;
  • de stagebonus van werkgevers met vestigingseenheid in het Vlaams Gewest.

Indien u een start- en stagebonus wil aanvragen voor een praktijkopleiding die een aanvang neemt na 31 augustus 2015, dient u, indien u onder de bevoegdheid van  het Vlaams Gewest valt, voortaan deze aanvraag in te dienen bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van het Vlaams Gewest.

Indien u reeds eerder een goedkeuring voor de start- en stagebonus ontving, dient u geen nieuwe aanvraag bij DWSE in te dienen. De RVA maakt zelf uw dossier over aan het DWSE.

Indien u een aanvraag tot betaling van de start- en stagebonus wil indienen en u valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, moet u deze aanvraag tot 31 december 2015 nog steeds indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Indien u een aanvraag tot betaling van de start- en stagebonus wil indienen na 31 december 2015 en u valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, moet u deze aanvraag indienen bij DWSE, ook als u eerder reeds de goedkeuring van de start- en stagebonus bekwam bij de RVA.

Indien u niet onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest valt, verandert er momenteel niets.

Contactgegevens DWSE:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Website:
www.werk.be
E-mail:
startenstagebonus@vlaanderen.be

Een RVA-kantoor zoeken

Top