Follow us on twitter

U bent hier

Delen

Uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen

15-02-2016

In deze nieuwe studie wordt de uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen onderzocht in de context van de reglementaire wijzigingen van 2010 tot 2014.

Pensionering is een belangrijke vorm van uitstroom bij oudere werklozen. In 2013 is 21,9% van het totale aantal UVW van 60 jaar of ouder uitgestroomd naar het pensioen. Bijna de helft (45,5%) van de vervroegde pensioneringen betrof 60-jarigen, d.i. de theoretische minimumleeftijd voor een vervroegd pensioen. Naast de leeftijd bepalen ook andere variabelen de grootorde van deze uitstroom, zoals bv. gezinscategorie (relatief hogere uitstroom bij de samenwonenden; 78,3% in 2013 bij de leeftijdsgroep 60- 64 jaar) en geslacht (relatief lagere uitstroom bij vrouwen; 64,5% in 2013 bij de leeftijdsgroep 60-64 jaar).

U kunt de volledige studie hier nalezen:
Uitstroom van de werkloosheidsuitkering naar het vervroegd pensioen in een context van reglementaire wijzigingen (PDF) 

Een RVA-kantoor zoeken

Top