U bent hier

Verlof voor mantelzorg

01-09-2020

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (inwerkingtreding op 1 oktober 2019) heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, met name het verlof voor erkende mantelzorgers.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 juni 2020 (*). Voor deze voorwaarden, raadpleeg het infoblad T164 .

Vanaf 1 september 2020 kan de werknemer die als mantelzorger is erkend, dit nieuwe thematisch verlof bij zijn werkgever aanvragen en bij de RVA de uitkering aanvragen waarop hij recht heeft. Voor de te volgen procedure, raadpleeg het infoblad T14.

Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan de werknemer contact nemen met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij zijn mutualiteit.

-------------------------------------------------

(*) Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger (BS 25.6.2020, IW 1.9.2020)

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top