U bent hier

Nieuwsbrief FSO nr. 71 – Elektronische handtekening op het aanvraagformulier F1 mogelijk via e-F1 vanaf april 2022

Juridische vraag 

Welke wijzigingen werden aangebracht aan artikelen 42, 44 en 50 van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen?

Standpunt FSO

Het KB van 29 januari 2022  (BS 08.02.2022) wijzigt artikelen 42, 44 en 50 en maakt het voortaan mogelijk om de pdf-versie van het aanvraagformulier-F1 ook elektronisch te ondertekenen. Bovendien kan ook de mandataris van de werknemer het aanvraagformulier zelf elektronisch ondertekenen, als hij over een mandaat van de werknemer beschikt.

Motivering

  • Huidige situatie

Sinds januari 2017 werd de elektronische toepassing e-F1 in het leven geroepen. Met deze toepassing kunnen vakorganisaties de aanvraag tot tussenkomst elektronisch indienen bij het FSO, via de e-F1. Wanneer de vakorganisatie dergelijke e-F1 invult, moest het document worden afgeprint. Het papieren document moest dan worden voorgelegd aan de werknemer en de curator tot ondertekening. Na de ondertekening door de werknemer en de curator, kon de vakorganisatie het document inscannen, uploaden en samen met de e-F1 elektronisch doorsturen naar het FSO.

Momenteel is dus bij de indiening van de e-F1 vereist dat de werknemers en de curator allebei het formulier manueel ondertekenen. Vervolgens moet dit formulier als bijlage worden opgeladen in de toepassing e-F1 op het ogenblik van de verzending van het elektronisch formulier naar het FSO. 

  • Wijziging door het KB van 29 januari 2022

De wijziging houdt in dat de pdf-versie van het F1-formulier voortaan ook elektronisch kan worden ondertekend door de werknemer en de curator.

De elektronische handtekeningen die aanvaard worden, zijn de gekwalificeerde beveiligde handtekeningen via eID aangebracht op de F1 in pdf-formaat en opgeladen in de toepassing e-F1. De elektronische handtekening via eID heeft namelijk dezelfde juridische waarde als een manuele handtekening.

In het kader van het project en om het gebruik van de e-F1 te promoten en te vergemakkelijken, is daarnaast ook voorzien dat de mandataris van de werknemers zelf de F1 elektronisch kan ondertekenen, voor zover het FSO beschikt over het bewijs van het mandaat (de volmacht). De mandataris van de werknemer kan enkel elektronisch ondertekenen. 

Er zijn verschillende combinaties mogelijk:

  • manuele handtekening van de werknemer en vervolgens een elektronische handtekening van de curator;
  • elektronische handtekening van de werknemer en vervolgens een elektronisch handtekening van de curator;
  • elektronische handtekening van mandataris van de werknemer (met een volmacht gegeven door de werknemer in upload) en vervolgens elektronische handtekening van de curator 

De papieren versie van de F1 zal enkel door de werknemer en niet door zijn mandataris manueel kunnen worden ondertekend, zoals dat nu het geval is. M.a.w. de mogelijkheid voor de werknemer en de curator om een F1 manueel te ondertekenen blijft nog steeds toegelaten. 

  • e-F1 toepassing

Het FSO is momenteel bezig om de e-F1 toepassing aan te passen zodat het mogelijk wordt om elektronische handtekeningen te verifiëren. Vanaf eind april 2022 zullen de werknemer (of zijn gevolmachtigde mits mandaat van de werknemer) en de curator het pdf-document van een F1-formulier elektronisch kunnen handtekenen en via de vakorganisatie indienen in de e-F1 toepassing.

Een RVA-kantoor zoeken

Top