U bent hier

Op wie is de reglementering landingsbaan die in werking trad sinds 01.01.2015 van toepassing?

De oude reglementering, die van kracht was vóór 01.01.2015, blijft van toepassing op de aanvragen om ononderbroken verlenging in dezelfde breuk van prestatievermindering (1/2 of 1/5) van de werknemers die al onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een tijdskrediet landingsbaan dat aan de gang was vóór 01.01.2015.

Top