Follow us on twitter

U bent hier

Op wie is de reglementering eindeloopbaan die in werking trad sinds 01.01.2015 van toepassing?

De reglementering is van toepassing op alle eerste aanvragen om onderbrekingsuitkeringen die bij de RVA worden ingediend vanaf 1 januari 2015. Onder eerste aanvraag moeten alle aanvragen van de werknemers worden verstaan die voor de eerste keer onderbrekingsuitkeringen aanvragen in een landingsbaan en alle aanvragen om onderbrekingsuitkeringen die geen ononderbroken verlenging zijn in dezelfde prestatieverminderingsbreuk (1/2 of 1/5) van een periode van een landingsbaan die loopt op 31.12.2014.

Dat betekent dat de oude reglementering, die van kracht was vóór 01.01.2015, van toepassing blijft op de aanvragen om ononderbroken verlenging in dezelfde breuk van prestatievermindering (1/2 of 1/5) van de werknemers die al onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een tijdskrediet eindeloopbaan dat aan de gang was vóór 01.01.2015.

Top