U bent hier

Organogram en diensten van het hoofdbestuur - Tekstversie

Administrateur-generaal: Georges CARLENS
Adjunct-administrateur-generaal: Claudette DE KONINCK 

 • Interne dienst voor Preventie en Bescherming
 • Consulent informatieveiligheid
 • Interne Audit
 • Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers

Support

Directeur-generaal: Guy CLAESSENS

 • Taaldienst
 • Werken en Materieel
 • Werkprocessen
 • ICT

Reglementeringen en Geschillen

Directeur-generaal: Serge BAERT

 • Werkloosheidsreglementering en Geschillen
 • Reglementering tijdskrediet 

Financiën - Statistieken en Studies

Directeur-generaal: Hugo BOONAERT

 • Financiële diensten
 • Statistieken, Begroting en Studies

Personeel - Organisatie - Communicatie

Directeur-generaal: Dominique ROBERT

 • HRMD
 • Organisatieontwikkeling
 • Communicatie, Frontoffice en Kennismanagement

Controle

Directeur generaal: Marc ROGIERS

 • Interne controle en procesbeheer
 • Centrale controledienst
 • Juridische dienst

Een RVA-kantoor zoeken

Top