U bent hier

Residuaire sector (Reglementering voor werknemers van de lokale en provinciale besturen en voor contractuele werknemers bij de andere overheidsbesturen)

KB van 02.01.1991 Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
KB van 16.11.2009 Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid
KB van 29.04.2013 Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid
KB van 10.04.2014 Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers
KB van 12.05.2014 Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid

Een RVA-kantoor zoeken

Top