U bent hier

RVA: de prijs 2013 voor goede praktijken in Europa - mei 2013

ISSA Good Practice Awards

België en de RVA gelauwerd op internationaal niveau

"Een erkenning voor het werk van alle diensten van de RVA"

De International Social Security Association (ISSA) heeft op 30 mei 2013, tijdens het Europees forum voor de sociale zekerheid in Istanbul de prijs 2013 voor goede praktijken in Europa toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De RVA wint deze prijs voor de preventie- en activeringsstrategie in het werkloosheidsstelsel in België.

Deze prijs is een erkenning voor de hervormingen die de voorbije tien jaar geleidelijk aan werden ingevoerd in de Belgische werkloosheidsverzekering. Deze hervormingen zorgden er, samen met andere factoren, immers voor dat België totnogtoe redelijk goed aan de crisis weerstond wat de werkloosheid betreft. De OESO kwam trouwens enkele weken geleden al tot dezelfde vaststelling in zijn rapport 2013 over België. Volgens Eurostat bleef de werkloosheidsgraad in België relatief stabiel tussen 2007 en 2012 terwijl er in Europa gemiddeld een stijging met 50 % is. Volgens het jaarverslag van de RVA bleven ook de uitgaven inzake volledige werkloosheid (1,4 % van het BBP) in 2012 op hetzelfde niveau als in 2007.

De maatregelen die deel uitmaken van deze preventie- en activeringsstrategie zijn onder meer het stelsel van tijdelijke werkloosheid, de dienstencheques, het begeleidings- en opvolgingsplan voor werkzoekenden, de verschillende maatregelen om de werkloosheidsuitkering te activeren...

Na de prijsuitreiking toonde Georges Carlens zich dan ook erg vereerd. “Dit is binnen de Sociale zekerheid een erg belangrijke prijs en het is een beloning voor zowel de verschillende overheden die deze maatregelen namen als voor de overheidsdiensten die ze hebben uitgevoerd, in eerste instantie de RVA. Het nemen van zulke beslissingen is belangrijk, maar het goed implementeren en uitvoeren ervan ook”.

De jury had het over  “een goede praktijk die een excellent voorbeeld is van hoe een sociale-zekerheidsdienst strategische en geïntegreerde maatregelen uitvoert om de werkloosheid terug te dringen en om zware sociale problemen te voorkomen. De praktijk toont aan hoe belangrijk het is om deze veranderingen geleidelijk in te voeren en vestigt de aandacht op het belang van een goede coördinatie tussen de verschillende ministeries en sociale partners. Bovendien toont de praktijk de belangrijke rol aan van een goede communicatie en efficiënte promotie in het welslagen van het gevoerde beleid”.

Voor Georges Carlens is dit ook  “een erkenning en een waardering voor het werk van alle diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, aan wie ik de prijs dan ook wil opdragen. Ik zie het ook als een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar de uitdagingen blijven wel belangrijk op het gebied van de werkloosheid, die zowat overal in Europa stijgt”.

In totaal werden er 56 praktijIn totaal werden er 56 praktijken ingediend door 26 organisaties, uit 17 landen. De jury besliste om de prijs ex aequo toe te kennen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van België en het Nationaal instituut voor arbeidsongevallen van Italië voor hun goede praktijken. De jury beloonde ook een aantal praktijken met een certificaat voor verdienste. Een tweede goede praktijk van de RVA over Datamatching en datamining om fraude in de Belgische werkloosheid op te sporen en te vermijden kreeg zo’n certificaat.

Een RVA-kantoor zoeken

Top